Agility klub Louny pořádá v sobotu 30. 9. 2017 XXV. ročník závodů agility

"O podzimní kvítek"

Místo konání: Kynologické cvičiště Louny, K Velodromu 3071, GPS: N 50°22.074', E 13°47.131

Program: 7:30 - 8:00 prezence a veterinární přejímka, Agility, Zkoušky A1, A2, A3, Jumping. Změna programu vyhrazena.

Rozhodčí: Alice Boháčová

Startovné: je nevratné a splatné na účet. č. 1983277143/0800, v.s. číslo VP, v případě více plateb uvést čísla VP do zprávy po příjemce, za prvního psa 300,- Kč, za druhého a dalšího psa + veteráni 250,- Kč (u vet. oceňujeme pouze součty), pro nečleny KAČR se startovné za každého psa zvyšuje o 100,- Kč

Podmínky účasti: stáří psa nad 18 měsíců, psi musí být klinicky zdraví s platným povinným očkováním. Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týránía Řádem agility ČR. Každý účastník je povinen důsledně dodržovat čistotu v areálu. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn psa.

Přihlášky on-line v databázi KAČR, odkaz - https://kacr.info/competitions/2405

Počet účastníků omezen. Rozhoduje datum úhrady startovného. Při překročení počtu startujících bude startovné vráceno na náklady závodníka.

Protest: po složení zálohy 500,- Kč.

Zázemí: na cvičišti je sociální zařízení. Občerstvení bude k dispozici na fotbalovém stadionu, který přímo sousedí s cvičištěm.

Kontakt: Kateřina Provazníková, tel. 733 704 580; Eva Hrušková, tel.: 607 955 118,  agility.louny@seznam.cz