Desatero

Každý klub má svá pravidla a i my žádáme o dodržování následujícího: 

1. Na výcvik chodíme včas. Začínáme každou neděli v 9:30 hod, není-li určeno jinak.

2. Před vstupem do areálu je pes řádně vyvenčen.

3. Cvičí se pouze pod dohledem výcvikářů (sami mohou cvičit pouze závodníci, není-li určeno jinak).

4. Všichni pomáhají ostatním na parkuru.

5. Necvičící pes je na vodítku.

6. V případě znečištění areálů je potřeba po svém psovi uklidit. 

7.  Po skončení tréninku pomáhají všichni s úklidem.

8. Z výcviku se odchází po domluvě s výcvikářem.

9. Pro každého člena platí povinnost (mimo 5 brigádnických hodin ročně) pomoci při všech závodech a akcích pořádaných Agility klubem Louny.

10. Při porušení pravidel viz výše mají výcvikáři právo vyloučit tým v daný den z výcviku.