Agility klub Louny pořádá v sobotu 29. června 2019 XXVI. ročník závodů agility

"Hurá na prázdniny"

Místo konání: Kynologické cvičiště Louny, K Velodromu 3071

GPS: N 50°22.074', E 13°47.131'

Program: 7.30 - 8.00 prezence a veterinární přejímka

Agility, Zkoušky A1, A2, A3, Jumping

Změna programu vyhrazena.

Rozhodčí: Petr Rybář (CZ)

Startovné: je nevratné a splatné na účet č. 1983277143/0800, v.s. číslo VP

za prvního psa 320,- Kč

za druhého a dalšího psa + veteráni 270,- Kč (u vet. oceňujeme pouze součty)

pro nečleny KAČR se startovné za každého psa zvyšuje o 100,- Kč

Podmínky účasti: stáří psa nad 18 měsíců, psi musí být klinicky zdraví s platným povinným očkováním. Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání a Řádem agility ČR. Každý účastník je povinen důsledně dodržovat čistotu v areálu. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn psa.

Přihlášky on-line v databázi KAČR, odkaz - https://kacr.info/competitions/2950

Počet účastníků omezen, rozhoduje datum úhrady startovného.

Při překročení počtu startujících bude startovné vráceno na náklady závodníka.

Protest: po složení zálohy 500,- Kč

Příjezd: POZOR - silnice z ulice 5.května je neprůjezdná

Zázemí: občerstvení bude tentokrát zajištěno přímo v naší kantýně na cvičišti, sociální zázemí přímo na cvičišti

Kontakt: Kateřina Provazníková, tel.: 733 704  580, Eva Hrušková, tel.: 607 955 118, agility.louny@seznam.cz