Voříškiáda při Letním lounském vábení

ZKO Louny a město Louny pořádají

dne 11. 8. 2018 od 13:15 hod výstavu voříšků a psů bez prokázaného původu.

Místo konání: Lounské výstaviště v Masarykových sadech

Výstavní třídy:

  • Voříšci do 45 cm
  • Voříšci nad 45 cm
  • Psi bez PP do 45 cm
  • Psi bez PP nad 45 cm (Pes bez PP = pes poznatelného plemene)
  • Mladý vystavovatel - třída pro děti do 14 let, pouze do této kategorie mohou být přihlášeni i psi s PP
  • Doplňková kategorie "Pes Šikula"

Startovné: 100 Kč za každého přihlášeného psa zasílejte na č. ú. 1983277143/0800, VS 110818 ,

splatné do 31.7.2018

Přihlášky zasílejte na e-mail: hrusk.eva@seznam.cz. Přihlášeni budete až po zaplacení startovného.

Do přihlášky uveďte vaše jméno a příjmení, jméno, plemeno a věk psa, výstavní třídu a tel. kontakt na vás.

Pro kategorii Mladý vystavovatel uveďte datum narození dítěte. Dítě přihlášené s voříškem nebo psem bez pp může vystavovat současně i v jiné dané třídě za jedno startovné.

Prezence a přejímka:

Od 12 30 do 13 00 hod.

Podmínky účasti:

Psi musí být zdraví, s platným očkováním dle zákona. Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. K výstavě nebudou připuštěni psi s kupírovanýma ušima a psi agresivní. Výstavy se nesmí zúčastnit háravé feny a feny ve vysokém stupni březosti.

Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem a jeho majitelem, ani za ztrátu či úhyn psa.

Kontakt: tel. 607955118 , e-mail:  hrusk.eva@seznam.cz, web: https://agility-klub-louny.webnode.cz/voriskiada/