Agility klub Louny pořádá dne 8. ledna 2017 XIV. ročník halových závodů

"O sněhovou vločku"

Místo konání: Městská sportovní hala Louny, Rybalkova 2630, Louny

GPS: 50.3521192N, 13.8078247E

Program: 7.45 - 8.15 prezence a veterinární přejímka,  Agility, Zkoušky A1, A2, A3, Jumping. 

Změna programu vyhrazena.

Rozhodčí: Antonín Grygar

Startovné: je nevratné a splatné na účet č. 1983277143/0800, v.s.: číslo VP, za prvního psa 400,- Kč, za druhého a dalšího psa + veteráni 350,- Kč (u vet. oceňujeme pouze součty), pro nečleny KAČR se startovné za každého psa zvyšuje o 100,- Kč

Podmínky účasti: stáří psa nad 18 měsíců, psi musí být klinicky zdraví s platným povinným očkováním. Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání a Řádem agility ČR. Každý účastník je povinen důsledně dodržovat čistotu v areálu i mimo něj. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn psa.

Přihlášky on-line v databázi KAČR, odkaz - https://www.kacr.info/competitions/2259

Počet účastníků omezen, rozhoduje datum připsání platby za startovné. Z důvodu vysokých nákladů na organizaci závodů je startovné NEVRATNÉ. Pokud by přihlášený tým nemohl z jakýchkoliv důvodů startovat, je možná pouze výměna za náhradníka ( o náhradnících rozhoduje pořadatel), kdy v případě vracení startovného prostřednictvím bankovního převodu bude účtován původnímu týmu manipulační poplatek ve výši 30,-Kč. Při překročení počtu startujících bude startovné vráceno na náklady závodníka.

Protest: po složení zálohy 400,- Kč

Stravování: Restaurace v Městské sportovní hale

Kontakt: agility.louny@seznam.cz

Eva Hrušková, tel.: 607 955 118, Kateřina Provazníková, tel.: 733 704 580