I. Letní výcvikový tábor agility OSY Louny

13.02.2017

Kde: Kynologické cvičiště v Lounech, naše cvičiště najdete v ulici K Velodromu 3071, Louny, GPS: Loc: 50°22'8.753"N, 13°46'59.62"E

Kdy: 13.8.2017 (nájezd táborníků cca od 18 hod.) do 20.8.2017 (v den ukončení tábora proběhne II.klubové agilitění, kde si můžete vyzkoušet, co jste se za ten týden naučili:-) viz.propozice v příloze).

Cena: pro ty, kteří pomáhají na závodech, je tábor zdarma (zaplatíte si jen startovné na agilitění, pokud se budete chtít zúčastnit)

Ti, kteří nepomáhají na našich závodech, mají cenu 600,-Kč.

Trénink a samotný průběh tábora: na začátku si vás rozdělím do skupin a napíšeme si časový harmonogram tréninků. Trénovat se bude dle potřeb účastníků pod mým dohledem a také pod dohledem Evy Hruškové dvakrát denně. Večer probereme Vaše výkony a třeba si něco opečeme na ohni(když nám Martin něco ulovíJ). Jen upozorňuji, abyste hlídání vašeho pokrmu na ohni nesvěřovali naší omladině, loni to dopadlo dost zleJ V průběhu tábora si uděláme některé dopo či odpo volné, abychom pesany úplně neutavili...ale zaměstnáme své hlavičkyJUž teď vím, že v sobotu před agilitěním nebudu, proto vymyslíme nějaký doplňkový program a to nejspíš ve formě skokové gymnastiky pokud bude zájem, tohoto by se zhostila Eva Hrušková.

Ubytování a strava: ubytovat se můžete ve vlastních stanech či karavanech. Na cvičáku je dostačující zázemí pro pravidelnou hygienu (kterou budu samozřejmě kontrolovat) a i pro pravidelnou stravu. Fungující ledničky jsou samozřejmostí. Stravu můžeme buď někde domluvit dovoz nebo něco vytvořit vlastními silami. Pokud by se našel nějaký dobrovolník, který by uvařil pro hladové agiliťáky, hlašte seJ

Děti: vezměte je s sebou. Dále klec na ně a zámek na zip od stanu, aby nám neutekli.Vyvenčit či vypustit je můžete nejen v celém areálu, ale také v přilehlém lesíku, jen si to prosím po nich uklízejteJ k dispozici je krásné pískoviště, které můžou využívat nejen děti, ale i jejich hlídačiJ

Partneři (tento oddíl platí jen pro plnoleté): partnery vezměte s sebou, aspoň nám bude někdo hlídat děti a vařitJ Děti do 18 let můžou k tomuto účelu vzít své rodičeJ či sourozence...

Přihlášky: zasílejte na můj e-mail katerinahruskova1@seznam.cz, kde uveďte své jméno, jméno psa, jeho stáří, jak dlouho trénujete a co. Pokud byste chtěli dojíždět jen občas, tak mi to prosím také uveďte k přihlášce.

Podmínky účasti: psi musí být klinicky zdraví s platným povinným očkováním. V případě hrubého zacházení se psem budete vyloučeni z tréninku bez nároku na vrácení platby. Každý účastník je povinen důsledně dodržovat čistotu v areálu. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn psa.

Kontakt: Kateřina Provazníková, katerinahruskova1@seznam.cz, tel: 733704580