Členské příspěvky pro rok 2019

07.01.2019

Prosíme ty, jež tak dosud neučinili, aby zaplatili členské příspěvky pro rok 2019. 

Platit je možno osobně pokladní Petře Aulické a nebo na účet 270290714/0300. 

Ceník členství pro r. 2019

1500 Kč nový člen

1200 Kč stávající člen

300 Kč udržovací poplatek. 

Při nesrovnalostech, či jiných individuální požadavcích kontaktujte Petru Aulickou (FB Petra Aulická)